Taloyhtiön sopimukset

Taloyhtiöt tekevät paljon hankintoja vuositasolla. Varmistathan, että hankinnoista syntyvät mahdolliset edut ja hyvitteet tulevat edustamallesi yhtiölle eikä isännöinti -tai kiinteistönhoitoyritykselle. Joissakin isännöintisopimuksissa on kohta, jossa taloyhtiö sitoutuu isännöintiyrityksen sopimuspooleihin eli yhteishankintoihin eikä yhteishankintasopimuksista pääse eroon aina isännöintisopimuksen päättymisen jälkeenkään. Isännöintiyrityksen kanssa kannattaa sopia hankinnoista niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät mitä on sovittu ja kuinka kauan sopimus osapuolia sitoo.

1) VAKUUTUKSET
Jos yhtiönne vakuutukset ovat meklarin kautta, selvitä mitä ne maksaisivat ilman meklaria. Olemme saaneet asiakkaillemme merkittäviä säästöjä vakuutusten suoralla hankinnalla. Joka tapauksessa vakuutuksia kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti.

2) SÄHKÖ JA LÄMMITYS
Taloyhtiöllä kuluu sähköä suhteellisen vähän eikä kilpailuttamiseen kannata käyttää paljoa aikaa. Kuopiossa paikallisen Kiinteistöyhdistyksen kautta saa kohtuuhntaista sähköä ja monet asiakkaamme ovat päätyneet ostamaan kimppasähköä Kiinteistöyhdistyksen salkusta. Päätöksen tekee aina taloyhtiö.
Lämmistystä ei voi järjestelmää vaihtamatta kilpailuttaa, mutta sen säädöt pitää olla kunnossa. Jo yhden asteen tiputtamisella saa merkittävää säästöä. Kaukolämpö on taloyhtiön yksi suurimmista kulueristä ja siksi sen säätämiseen kannattaa nähdä vaivaa. Lämmönsiirtimen teknisen käyttöiän loppupuolella sen teho heikkenee ja säästöä saa vaihtamalla uuden tehokkaamman laitteen. Energiatehokkaamman lämmönsiirtimen hankintaan on mahdollista saada ARA-avustusta.

3) KIINTEISTÖNHOITO
Kiinteistönhoito  isännöinnin ohella merkittävä yhteistyökumppani niin kustannusten osalta kuin myös kiinteistönhoitotaidon ja talotekniikan osaamisen osalta.
Hallitus valitsee kiinteistönhuollon ja merkittävänä kriteerinä kannata käyttää kokonaisuutta kiinteän kuukausihinnan sijasta. On neljä erityisesti seurattavaa asiaa.
-> päivittäinen siisteys ja toimivuus, työn yleinen laatu sekä tavoitettavuus
-> erillisveloitettavat työt ja niiden hinta
-> kuukausihinta
-> kiinteistönhoitoyrityksen käyttämät alihankkijat ja niiden valvonta ja kustannusten hallinta
Kiinteistönhuoltoala keskittyy ja kustannuksia ja laatua on hyvä seurata koko ajan ja sopia pelisäännöistä.

4) ISÄNNÖINTI
Hallitus valitsee ja irtisanoo isännöitsijän. On tärkeää kiinnittää huomiota isännöintiyrityksen osaamiseen ja halukkuuteen huolehtia asiakkaidensa edusta.
On tärkeää, että isännöitsijä ajaa aina edustamansa taloyhtiön etuja. Kiinnitä huomiota
-> päivittäinen asioiden hoito toimivuus, työn yleinen laatu sekä tavoitettavuus
-> osaaminen
-> lisätöiden hinta
-> kuukausihinta ja kuukausittaiset erikseen sovittavat lisäveloitukset kuten toimistomaksut ja järjestelmämaksut
Isännöintioala keskittyy ja kustannuksia on hyvä seurata koko ajan.
- isännöitsijän käyttämät alihankijat tai huolto - ja rakennustöiden suorittajat

5) TEKNISET HANKINNAT
Taloyhtiöt käyttävät paljon LVIS-palveluita ja etenkin niiden hankkimisesta kannattaa erikseen sopia niin isännöintiyrityksen kuin kiinteistöhuollonkin kanssa. Usein taloyhtiön oma kiinteistönhoito tarjoaa myös sähkömiehen ja putkimiehen palveluja. Mikäli talolla ei ole omaa kiinteistönhoitoa, sen kannattaa käyttää isännöitsijän kanssa yhdessä sovittuja kumppaneita, koska turha pienkilpailutus maksaa ja uuden toimijan pitää aina perehtyä kohteeseen ja se vie aikaa (ja rahaa).  Myös avainten luovuttaminen on tutuille ja turvalliseksi todetuille turvallisempaa.