Taloyhtiön sopimukset ja hankinnat


Taloyhtiön sopimukset

Taloyhtiöt tekevät paljon hankintoja vuositasolla. Varmistathan, että hankinnoista syntyvät mahdolliset edut ja hyvitteet tulevat edustamallesi yhtiölle eikä isännöinti tai kiinteistönhoitoyritykselle. Joissakin isännöintisopimuksissa on kohta, jossa taloyhtiö sitoutuu isännöintiyrityksen sopimuspooleihin eikä sopimukista pääse eroon isännöintisopimuksen päättymisen jälkeenkään. Isännöintiyrityksen kanssa kannattaa sopia hankinnoista niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät mitä on sovittu.

1) VAKUUTUKSET
Jos yhtiönne vakuutukset ovat meklarin kautta, selvitä mitä ne maksaisivat ilman meklaria. Olemme saaneet asiakkaillemme merkittäviä säästöjä vakuutusten suoralla hankinnalla. Joka tapauksessa vakuutuksia kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti.

2) SÄHKÖ JA LÄMMITYS
Taloyhtiöllä kuluu sähköä suhteellisen vähän eikä kilpailuutamiseen kannata käyttää paljoa aikaa. Kuopiossa kiinteistöyhdistyksen kautta saa kohtuuhntaista sähköä ja usea asiakkaamme on päätynyt ostamaan kimppasähköä. Päätöksen tekee aina taloyhtiö.
Lämmistystä ei voi järjestelmää vaihtamatta kilpailuttaa, mutta sen säädöt pitää olla kunnossa.

3) KIINTEISTÖNHOITO
On isännöinnin ohella tärkeää niin kustannusten osalta kuin myös kiinteistönhoitotaidon ja talotekniikan osaamisen osalta. Hallitus valitsee kiinteistönhuollon eikä kriteerinä kannata käyttää pelkkää kuukausihintaa vaan tarkastella kokonaisuutta. On neljä erityisesti seurattavaa asiaa.
-> päivittäinen siisteys ja toimivuus, työn yleinen laatu sekä tavoitettavuus
-> erillisveloitettavat työt ja niiden hinta
-> kuukausihinta
-> kiinteistönhoitoyrityksen käyttämät alihankkijat ja niiden valvonta ja kustannusten hallinta
Kiinteistönhuoltoala keskittyy ja kustannuksia ja laatua on hyvä seurata koko ajan ja sopia pelisäännöistä.

4) ISÄNNÖINTI
Hallitus valitsee ja irtisanoo isännöitsijän. On tärkeää kiinnittää huomiota isännöintiyrityksen osaamiseen ja halukkuuteen huolehtia asiakkaidensa edusta. Isännöitsijä on yleensä kahden tahon alainen - työnantajansa ja taloyhtiön. On tärkeää, että isännöitsijä ajaa aina edustamansa taloyhtiön etuja, siinäkin tapuksessa, että se ei ole aina isännöitsijän työnantajan etujen mukaista. Kiinnitä huomiota
-> päivittäinen asioiden hoito toimivuus, työn yleinen laatu sekä tavoitettavuus
-> osaaminen
-> lisätöiden hinta
-> kuukausihinta ja kuukausittaiset erikseen sovittavat lisäveloitukset kuten toimistomaksut ja järjestelmämaksut
Isännöintioala keskittyy ja kustannuksia on hyvä seurata koko ajan.
- isännöitsijän käyttämät alihankijat tai huolto - ja rakennustöiden suorittajat

5) TEKNISET HANKINNAT
Taloyhtiöt käyttävät paljon LVIS-palveluita ja etenkin niiden hankkimisesta kannattaa erikseen sopia niin isännöintiyrityksen kuin kiinteistöhuolonkin kanssa. Taloyhtiön kannattaa käyttää yhdessä sovittuja kumppaneita, koska turha pienkilpailutus maksaa ja uuden toimijan pitää aina perehtyä kohteeseen ja se vie aikaa.  Myös avainten luovuttaminen on tutuille ja turvalliseksi todetuille turvallisempaa.