Osakkaan omat remontit

Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Ilmoitus on tehtävä niin hyvissä ajoin, että yhtiölle jää kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelemistä varten ennen töiden aiottua aloitusajankohtaa.
Osakas vastaa kaikista oman korjaushankkeensa kustannuksista.
 (muutostyöilmoituksen käsittely, taloyhtiön asettama valvonta sekä mahdolliset  rakennusluvat, yhtiöjärjestyksen muutokset).

Mikäli osakas itse uusii omasta aloitteestaa remontin yhteydesä WC-istuimen, sekoittajia tai muita taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvia osia, vastaa hän itse uusimisen kustannuksista. Taloyhtiö voi kuitenkin asettaa uusittaville osille laatuvaatimuksia.

Osa töistä vaatii taloyhtiön luvan ja lisäksi rakennusluvan. Töitä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille asetettuja ehtoja. Osakkeenomistaja vastaa siitä, että työ toteutetaan huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen, riippumatta siitä käyttääkö taloyhtiö valvontaoikeuttaan. Taloyhtiön suorittama valvonta ei siirrä vastuita työn asianmukaisesta toteuttamisesta taloyhtiölle miltään osin. Vaativissa muutostöissä taloyhtiö voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kustannukset peritään syntyvien kulujen mukaan.


Vähäisissä luvan vaatimissa töissä, kuten parketin asennus tai hanan vaihto, ei osakkaalle synny kustannuksia mikäli hakemus on täytetty niin, ettei se edellytä lisäselvittelyä.

Laajemmissa hankkeissa veloitetaan osakkaalta muutostyöilmoituksen käsittelystä ja valvonnasta syntyneet kohtuulliset kustannukset. Isännöitsijätoimiston valvoessa hanketta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Alla on isännöintiliiton ohjeistus remonttien ilmoittamiselle.

(Varmistu asiasta aina keskustelemalla isännöitsijän kanssa)
Isännöintiliitto: ilmoita näistä remonteista

Huoneistossa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. – Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä tai hallitukselta ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen, neuvoo Isännöintiliiton lakimies Marina Furuhjelm.
Kaikki sellaiset remontit on ilmoitettava, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai akustiikkaan.

– Esimerkiksi keittiön allaskaappien vaihtamisesta on ilmoitettava, jos sen yhteydessä siirretään putkia tai irrotetaan ja laitetaan paikalleen olemassa oleva hana. Muovimaton vaihtaminen parkettiin on ilmoitettava siksi, että yhtiö voi varmistaa, että äänieristys tulee kuntoon eivätkä askeläänet kuulu alakertaan, Furuhjelm kuvaa.

Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hallituksen tai isännöitsijän tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin. – Naapurisovun kannalta remontin tekijän kannattaa tietysti itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn aiheuttamasta haitasta, Furuhjelm toteaa.

Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa. Tehdyt remontit kirjataan myös isännöitsijäntodistukseen. Taloyhtiön hallitus sopii isännöintiyrityksen kanssa siitä, miten ilmoitukset käsitellään ja miten asiasta tiedotetaan osakkaille.

Nämä on aina ilmoitettava
* parketin asennus muovimaton tilalle 
* wc:n, kylpyhuoneen, saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen 
* keittiön allaskaappien vaihtaminen
* astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen asentaminen keittiöön 
* hanan tai wc-istuimen vaihto, 
* hanan irrottaminen
* veden katkaisemista edellyttävät työt
kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen
* viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja
* parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen)
* muutokset kantaviin väliseiniin
* muutokset ulko-oviin (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen)
* kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai uusien rakentaminen, jos seinien sisällä kulkee sähkö- yms. johtoja

Tarkista isännöitsijältä tai hallitukselta, pitääkö omassa yhtiössäsi ilmoittaa
huoneiston lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen, esimerkiksi seinien levytys (saattaa vaikuttaa äänieristykseen)
liesituuletin (jos kuuluu ilmanvaihtojärjestelmään

Muistilista:

1) Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus;
2) Teetä tarvittavat suunnitelmat;
3) Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus; soita ensin isännöitsijälle ja pyydä ohjeet ja ilmoituslomake
4) Lähetä huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle;
5) Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden,tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas);
6) Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannuksen maksaa osakas);
7) Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle;
8) Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemista, tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja;
9) Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa;
10) Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).