Milloin taloyhtiö voi puuttua häiriöihin?

22.10.2018 Kiinteistöliitto https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/millointaloyhtiovoipuuttuahairioihin/


Taloyhtiö voi ottaa osakkaan huoneiston yhtiön hallintaan, jos siellä vietetään häiritsevää elämää. Kaikki äänet eivät kuitenkaan ole sellaista häiriöitä, joka oikeuttaisi hallintaanottoon. Taloyhtiön hallitus joutuu häiriöilmoituksen saatuaan arvioimaan, ovatko kyseessä normaalielämän äänet, joita naapureiden täytyy sietää vain häiritsevä meteli, johon on mahdollista puuttua.

Satunnaiset häiriöt, kuten juhlat muutaman kerran vuodessa tai normaalin asumisen äänet, kuten esimerkiksi lasten äänet tai suihkussa käyminen ilta- ja yöaikaan eivät lähtökohtaisesti voi johtaa hallintaanottoon. Jotta taloyhtiö voisi puuttua häiriöihin, niillä täytyy olla vähäistä suurempi merkitys yhtiölle ja muille asukkaille. Häiriöiltä edellytetäänkin yleensä jonkinlaista toistuvuutta ja jatkuvuutta. Myös sillä on merkitystä, mihin vuorokauden aikaan häiriöitä on. Ilta- ja yöaikaan aiheutuviin häiriöihin suhtaudutaan yleensä ankarammin kuin päiväaikaisiin häiriöihin. Tyypillisiä hallintaanoton mahdollistavia häiriötilanteita ovat esimerkiksi yöaikainen toistuva tai jatkuva kovaääninen juhliminen, kovaääninen musiikin kuuntelu tai huutaminen.

Päiväaikaisilla tavanomaisen elämän äänilläkin on rajansa. Pitkään jatkuessaan myös sellainen toiminta, joka ei sinänsä ole moitittavaa, voi muuttua häiritseväksi elämäksi. Esimerkiksi päivittäinen useita tunteja kestävä pianon soittaminen, kovaääninen työskentely tai pitkäkestoinen koiran haukkuminen voivat pitkään jatkuessaan oikeuttaa huoneiston hallintaanottoon.  

Häiriöiden osalta rajanveto on aina tapauskohtaista. Koska hallintaanottopäätös on mahdollista riitauttaa, on taloyhtiön varauduttava todistamaan häiriöt. Niistä kannattaakin kerätä näyttöä muun muassa muiden asukkaiden häiriöilmoitusten muodossa heti ensimmäisestä ilmoituskerrasta lähtien.
 ***'**

MITÄ TEHDÄ, KUN NAAPURI METELÖI TALOYHTIÖISSÄ?

Artikkelit https://www.isannointiliitto.fi/artikkeli-2/naapurisopu/
Julkaistu: 18.4.2017 Muokattu: 6.4.2021

Taloyhtiössä voi kuulua erilaisia ääniä. Monet äänet kuuluvat normaaliin elämään ja asumiseen, ja taloyhtiössä ne täytyy hyväksyä.

Asukkailta ei voi vaatia täyttä hiljaisuutta, mutta hyvät käytöstavat pitää muistaa. Taloyhtiön järjestyssäännöissä on esimerkiksi usein määritelty, että kello 22-07 talossa on hiljaisuus. Silloin on huomioitava naapurit ja äänenvoimakkuutta pienennettävä.
Mitä on häiritsevä elämä taloyhtiöissä?

Elämä on häiritsevää, mikäli se on jatkuvaa tai toistuvaa, ja siitä aiheutuu häiriötä usealle asukkaalle. Esimerkiksi jatkuvasti rappukäytävässä raikuvaa musiikkia tai kahdeksan tuntia päivässä haukkuvaa koiraa ei tarvitse sietää.

Kotona muutaman kerran vuodessa järjestetyt juhlat eivät sen sijaan ole häiritsevää elämää. Juhlijoidenkin on kuitenkin pienennettävä äänentasoa hiljaisuuden aikaan. Lisäksi on kohteliasta ilmoittaa naapureille esimerkiksi juhlista etukäteen kiinnittämällä vaikkapa lappu ilmoitustaululle.

Taloyhtiön häiriötilanteiden ratkaiseminen

Häiritsevään käyttäytymiseen kannattaa reagoida heti. Siihen voi puuttua esimerkiksi keskustelemalla ja hakemalla sopuratkaisua naapurin kanssa tai ottamalla yhteyttä isännöintiin ja taloyhtiön hallitukseen.

Pidä ensin häiritsevästä elämästä kirjaa ja ilmoita sen jälkeen isännöinnille sekä tiedoksi hallitukselle, mitä on tapahtunut ja milloin. Isännöinti ja hallitus arvioivat ilmoituksen perusteella, onko taloyhtiön syytä puuttua toimintaa.

Jos häiritsevä elämä jatkuu, voi hallitus ryhtyä toimenpiteisiin. Ensin se antaa varoituksen ja jos muutosta ei tapahdu, yhtiökokous voi päättää ottaa asunnon taloyhtiön hallintaan. Hallintaanoton aikana osakas tai häiriötä aiheuttanut asukas joutuu muuttamaan pois asunnosta. Asunnon omistussuhde ei kuitenkaan muutu.